Podmínky a pravidla

1.Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) stanoví vzájemná práva, povinnosti a odpovědnost kupujícího a společnosti Finola Group LTD (dále jen “prodávající”) při nákupu zboží v e-shopu.

1.2 Fotografie zboží jsou pouze ilustrativní, originální výrobky se mohou od vyobrazených lišit. Uvedené fotografie nelze použít jako podklad pro reklamaci. Výrobek je považován za kvalitní, pokud odpovídá vzorku, modelu nebo popisu uvedenému v internetovém obchodě.

 

2.Okamžik uzavření kupní a prodejní smlouvy

2.1. Kupní a prodejní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy kupující v e-shopu vytvoří nákupní košík, uvede dodací adresu, zvolí způsob platby a přečte si tyto podmínky, klikne na tlačítko “Potvrdit objednávku” a platí až do úplného splnění.

2.2. Každá smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím je chráněna společností Finola Group LTD.

 

3.Práva kupujícího

3.1. Kupující má právo nakupovat zboží v e-shopu.

3.2. Kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy o koupi a prodeji zboží uzavřené s Prodávajícím, a to písemným oznámením Prodávajícímu do 14 pracovních dnů ode dne doručení zboží, 

 

4.Povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit cenu zboží a jeho dodání.

4.2. Pokud dojde ke změně údajů uvedených v registračním formuláři kupujícího, je kupující povinen je neprodleně aktualizovat.

4.3. Kupujícím vybrané zboží je rezervováno a prodávající se zavazuje uzavřít kupní smlouvu až poté, co prodávající obdrží od banky kupujícího oznámení o úhradě vybraného zboží. Kupující musí potvrdit platební příkaz nejpozději do 24 hodin od kliknutí na tlačítko “Potvrdit objednávku”. Není-li platební příkaz v této lhůtě potvrzen, má Prodávající právo mít za to, že Kupující od kupní smlouvy odstoupil.

 

5.Práva prodávajícího

5.1. Pokud se Kupující pokusí narušit provoz nebo stabilní fungování e-shopu, může mu Prodávající bez předchozího upozornění omezit, pozastavit (ukončit) přístup do e-shopu.

5.2. Prodávající má právo dočasně nebo na dobu neurčitou ukončit provoz e-shopu bez samostatného oznámení.

 

6.Povinnosti prodávajícího

6.1. Vytvořit kupujícímu podmínky pro řádné využívání služeb poskytovaných e-shopem.

6.2. Zorganizovat dodání zboží objednaného Kupujícím na adresu uvedenou Kupujícím.

6.3. 6.4. Prodávající se zavazuje v případě závažných okolností, kdy není schopen dodat Kupujícímu objednané zboží, nabídnout Kupujícímu analogický výrobek, a pokud Kupující odmítne převzít analogické zboží, vrátit Kupujícímu zaplacené peníze do 5 pracovních dnů. V takovém případě se prodávající zprostí odpovědnosti za nedodání zboží.

 

7.Dodání zboží

7.1. Zboží je doručováno na náklady kupujícího přepravní společností.

7.2. Zboží je dodáno na adresu uvedenou kupujícím do 2-6 pracovních dnů od obdržení platby za zboží a přepravu zboží. 

7.3. Přesná cena dodávky závisí na hmotnosti, objemu, rozměrech a místě dodání objednaného zboží, proto se konečnou cenu dozvíte až po odeslání objednávky.

7.4. Při dodání zboží je kupující spolu se zástupcem přepravní společnosti povinen zkontrolovat stav zásilky, množství, kvalitu a sortiment zboží.

7.5. Zjistí-li kupující porušení stavu zásilky, množství, kvality a sortimentu zboží, nesmí zásilku převzít a tuto skutečnost uvést do přepravního listu. Poté, co kupující zásilku převezme a podepíše nákladní list bez připomínek, má se za to, že dodaná zásilka je bez vad, množství, jakost a sortiment zboží odpovídají podmínkám kupní smlouvy.

 

8.Vrácení zboží

8.1. Odstoupí-li kupující (spotřebitel) od smlouvy o koupi a prodeji zboží, jak je uvedeno v bodě 3.2 obchodních podmínek, je povinen vrátit zboží na účet prodávajícího do 7 dnů od písemného oznámení kupujícího o odstoupení od kupní a prodejní smlouvy. Zboží, které kupujícímu (spotřebiteli) nevyhovuje – tvar, velikost, barva, model nebo kompletnost (je vyměněno nebo převzato od kupujícího do 14 dnů od doručení na nejbližší pobočce Finola Group LTD. 

 

 

GermanPortugalSpainSwedishFrenchItalyDutchPolandDanishFinlandRomaniaIrelandHungarySlovakiaEstoniaLatviaLithuaniaSlovenia